Czasy gramatyczne – Present Continuous

 1. Jak tworzymy zdania w czasie Present Continuous?

  1. Zdania twierdzące:

   W czasie „present continuous” zdania twierdzące tworzymy zestawiając odpowiednią formę czasownika „to be” z czasownikiem głównym z końcówką -ing.

   I
   You
   He
   She
   It
   We
   You
   They
   writing
  2. Zdania pytające:

   Zdania pytające w czasie „present continuous” tworzymy stosując tzw. szyk przestawny czyli czasownik „to be” stawiamy przed podmiotem zdania, np.: Am I writing?

  3. Zdania przeczące:

   Zdania przeczące tworzymy dodając „not” do czasownika „to be”, np.: I am not writing.

 2. Użycie czasu Present Continuous:

  1. Czynności ciągłe:

   Czasu „present continuous” używamy kiedy mówimy o czynności, która rozpoczęła się jakiś czas temu i nadal trwa w sposób nieprzerwany w chwili obecnej lub o czynności, którą wykonujemy właśnie teraz w momencie mówienia, np.:
   Indeed, I am writing now, with my book on my knee, and listening to the talk of three old men who are sitting beside me.

  2. Stany przejściowe:

   Czasu „present continuous” używamy także, kiedy mówimy o czymś co ma charakter przejściowy. Coś co dzieje się obecnie ale niekoniecznie tylko w tej chwili, np.: I’m working too much lately.

  3. Denerwujące sytuacje:

   Czasu „present continuous” można użyć także kiedy mówimy o określonej sytuacji, która powtarza się bardzo często a nawet zbyt często. Sytuacja ta jest dla nas zazwyczaj denerwująca, np.: He is always making noise late at night.

  4. Czynności powtarzające się:

   Czasu „present continuous” używamy, kiedy mówimy, że o jakiejś porze jesteśmy zawsze w trakcie wykonywania jakiejś czynności, np.: At five I’m usually watching TV.
   * Powyższe zdanie w czasie „present simple” miałoby trochę inne znaczenie. At five I usually watch TV oznacza, że jest to moja normalna pora na oglądanie telewizji.

  5. Plany na przyszłość:

   Czasu „present continuous” używamy także do mówienia o z góry zaplanowanych czynnościach, np.: I’m leaving tomorrow.