Kategoria: Gramatyka

Czasownik modalny 'can’

Czasownik modalny can – nie ma nic prostszego. Pamiętaj, żeby zawsze, cokolwiek robisz powtarzać sobie Yes, I can! Co znaczy i jak go używać? Zapoznaj się z naszą kolejną lekcją. Czasownik… Read more »

Czasy gramatyczne – Present Simple

Jak tworzymy zdania w czasie Present Simple? Zdania oznajmujące: W czasie „present simple” czasownik przybiera formę podstawową we wszystkich osobach z wyjątkiem 3 osoby liczby pojedynczej, gdzie dodaje się końcówkę… Read more »

Czasy gramatyczne – Past Perfect

Jak tworzymy zdania w czasie Past Perfect? Zdania twierdzące: Zdania twierdzące w czasie „past perfect” tworzymy dodając do podmiotu zdania operator „had” oraz imiesłów czasu przeszłego czyli tzw. trzecia forma… Read more »

Czasy gramatyczne – Past Continuous

Jak tworzymy zdania w czasie Past Continuous? Zdania twierdzące: Zdania twierdzące w czasie „past continuous” tworzymy zestawiając odpowiednio operator „was/were” z imiesłowem czasu teraźniejszego czyli z czasownikiem z końcówką -ing,… Read more »

Czasy gramatyczne – Present Continuous

Jak tworzymy zdania w czasie Present Continuous? Zdania twierdzące: W czasie „present continuous” zdania twierdzące tworzymy zestawiając odpowiednią formę czasownika „to be” z czasownikiem głównym z końcówką -ing. I You… Read more »