Czasy gramatyczne – Past Continuous

 1. Jak tworzymy zdania w czasie Past Continuous?

  1. Zdania twierdzące:

   Zdania twierdzące w czasie „past continuous” tworzymy zestawiając odpowiednio operator „was/were” z imiesłowem czasu teraźniejszego czyli z czasownikiem z końcówką -ing, np.: I was working.

  2. Zdania przeczące:

   Zdania przeczące w czasie „past continuous” tworzymy dodając „not” do operatora „was” lub „were”, np.: I was not working.

  3. Zdania pytające:

   Zdania pytające w czasie „past continuous” tworzymy poprzez inwersję, tzn. podmiot i orzeczenie zamieniamy miejscami, np.: Was I working.

 2. Użycie czasu Past Continuous:

  1. Czynności ciągłe:

   Czasu „past continuous” używamy kiedy mówimy o czynności, która trwała w sposób ciągły w określonym czasie w przeszłości, np.: I was reading a book at seven o’clock.

   * Czasu „past continuous” używamy także kiedy chcemy podkreślić, że robiliśmy coś nieprzerwanie przez jakiś okres czasu, np.: Przykład: I was reading this book all day yesterday.

  2. Czasowniki typu „non-progressive”:

   Istnieje grupa czasowników, które nie występują w formie „continuous”. Są to tzw. „non-progressive verbs”.

 3. Porównanie „past continuous” i „past simple”

  1. „past continuous” jako tło:

   Czasy „past continuous” i „past simple” często występują w zdaniu razem. „past continuous” służy jako tło dla czasu „past simple”, tzn. Czynność dłuższa jest wyrażona w czasie „past continuous”, a krótsza w czasie „past simple”, np.: While I was reading, the telephone rang.

  2. Stany stałe i okresowe:

   Czasu „past continuous” używamy kiedy mówimy o czymś co ma charakter przejściowy lub okresowy. „past simple” używa się kiedy jest mowa o dłuższych i bardziej stałych czynnościach, np.: When I got home, he was working. He worked there for ten years.

  3. Czynności powtarzające się:

   Czasu „past continuous” nie używamy kiedy mówimy o czynnościach powtarzających się, chyba że są one tłem dla innej czynności, np.: I tried three times.