Czasy gramatyczne – Present Simple

Jak tworzymy zdania w czasie Present Simple? Zdania oznajmujące: W czasie „present simple” czasownik przybiera formę podstawową we wszystkich osobach z wyjątkiem 3 osoby liczby pojedynczej, gdzie dodaje się końcówkę… Read more »

Bill Newton

Bill Newton is a Britain’s most successful film star. However things were not always easy for the boy from Bristol. Ten years ago he lived in a small flat in… Read more »

My Uncle’s Farm

My uncle Krzysztof is a farmer. His wife Krystyna takes care of the house and children, Kazik and Kamila. All family lives in the country Kaznodzieje near the city of… Read more »

Czasy gramatyczne – Past Perfect

Jak tworzymy zdania w czasie Past Perfect? Zdania twierdzące: Zdania twierdzące w czasie „past perfect” tworzymy dodając do podmiotu zdania operator „had” oraz imiesłów czasu przeszłego czyli tzw. trzecia forma… Read more »

My Favourite Place

Gdańsk is my favourite place. I like it because it is pretty and because people from Gdańsk are very nice. There is a famous large swimming pool, stadium and three… Read more »

Czasy gramatyczne – Past Continuous

Jak tworzymy zdania w czasie Past Continuous? Zdania twierdzące: Zdania twierdzące w czasie „past continuous” tworzymy zestawiając odpowiednio operator „was/were” z imiesłowem czasu teraźniejszego czyli z czasownikiem z końcówką -ing,… Read more »